Kontrollere, (fr. contrôler, af contrôle), beherske.