Kontrolgruppe, gruppe af individer, der som oftest uden behandling indgår i en kontrolleret klinisk undersøgelse. Kontrolgrupper anvendes i undersøgelser af såvel mennesker som dyr.