Kontrast, (fr. contraste, af lat. contra imod + stare stå), stærk modsætning mellem to ting, som netop derved fremhæver hinanden.