Kontorchef, stillingsbetegnelse for en offentligt ansat eller funktionær i en privat virksomhed på mellemlederniveau eller overordnet niveau. En kontorchef er ansvarlig for den virksomhed, der udøves i et kontor, og den direkte overordnede for de ansatte i kontoret.