Kontinuitetsligning, i fysikken en ligning, som udtrykker lokal bevarelse af en fysisk størrelse, fx massebevarelse (se hydrodynamik) eller ladningsbevarelse (se elektrodynamik).