Kontinuert ordning, i matematik en ordning i en mængde med den egenskab, at der for hver klasseinddeling af mængden i en overmængde og en undermængde (hvor alle overmængdens elementer er større end alle undermængdens elementer) findes netop ét element, som enten er det mindste i overmængden eller det største i undermængden. Se også ordnet mængde.