Kontinuert, (se kontinuere), sammenhængende; uden spring el. brud.