Kontinuere, (lat. continuare fortsætte), fortsætte; vedvare.