Kontingent betyder bidrag, andel. Fx en medlemsafgift til en forening eller bidrag af militære tropper til en fælles opgave.