Kontinentale sedimenter, sedimentære aflejringer dannet på land eller i floder og søer omfattende glaciale, æoliske, fluviale og lakustrine sedimenter. Fossile kontinentale sedimenter kan indeholde forsteninger af landlevende dyr, fx dinosaurer og pattedyr. Se sedimenter.