Kontinens, (lat. continentia mådehold, af continere indeholde, holde sammen), afholdenhed; mådehold.