Kontiguitet, (lat. contiguus tilgrænsende, af contingere grænse op til), tilgrænsning.