Kontestere, (fr. contester bestride, af lat. contestari kalde til vidne, påberåbe sig), anfægte; bestride.