Kontenter, (af lat. continere holde sammen, indeholde), fortegnelse over ankomne skibe og varer i en havn.