Kontemplativ, tankefuld; indadvendt; virkelighedsfjern; jf. kontemplation