Kontamination, (af lat. contaminare 'fordærve (ved sammenblanding), besmitte, forurene'), inden for helsefysik radioaktiv forurening, dvs. forekomst af radioaktivt stof i materialer eller på steder, hvor det er uønsket.