Kontaktor, (lat. kontakt + -or), apparat, der åbner el. lukker et elektrisk kredsløb.