Kontaktologi, (af lat. kontakt + gr. -logi), læren om kontaktlinser.