Kontaktmine, sømine, som udløses ved fysisk kontakt mellem målet og minen eller dertil forbundne anordninger. Kontaktminer er ofte forankret til havbunden og svæver i vandet i en forudbestemt dybde. Se også søminer.