Kontakt, (af latin contactus 'berøring', af kon- og tangere 'røre, angå'), mekanisk eller elektrisk komponent, der kan slutte eller bryde strømmen i en ledning.