Konsumentoverskud, consumers' surplus, inden for økonomi et pengemæssigt udtryk for den fordel, som en forbruger har af at kunne købe en vare på et marked, hvor prisen er den samme for alle enheder, frem for at skulle forhandle sig til en betaling med en sælger, som er i stand til at udnytte en monopolstilling i forhandlingen. Konsumentoverskuddet og især ændringer i det er et vigtigt teknisk hjælpemiddel ved vurderingen af, hvor stor en gevinst eller hvor stort et tab forbrugerne udsættes for, når en eller flere priser ændrer sig, fx som følge af et større investeringsprojekt. Det kan vises, at ændringen i konsumentoverskuddet nøjagtig svarer til den kompensation, som forbrugeren skal have ved en prisstigning for at kunne opretholde et uændret niveau af behovstilfredsstillelse. Konsumentoverskudet for de forbrugere, som er ramt af prisændringen, er således et pengemæssigt udtryk for den velfærdsændring, som de pågældende prisbevægelser giver anledning til.