Konsulær repræsentation, konsulat, repræsentation i udlandet. Et generalkonsulat varetager kommercielle og kulturelle opgaver samt yder borgerservice (bistand til nødstedte danskere). Det ledes af en medarbejder udsendt af Udenrigsministeriet. Danmark har 11 sådanne generalkonsulater (2006), bl.a. i New York og i Sydney. Et honorært konsulat yder primært borgerservice og ledes af en på stedet bosat person med tilknytning til Danmark. Danmark har ca. 460 honorære konsulater. Se også konsul.