Konsubstantiation, (af kon- og lat. substantia 'eksistens, væsen'), den teologiske teori, at brød og vin forbliver til stede i nadveren sammen med Kristi legeme og blod. Modsat transsubstantiation. Se også nadver.