Konstruktionselement, i byggeteknikken en afgrænset del af en bærende konstruktion med en klar statisk funktion. Eksempler er stænger, bjælker, søjler, kabler, hængestænger, buer, plader, skiver og skaller. Bolte og møtrikker medregnes ikke, ligesom sænkekasser og bropiller normalt ikke er omfattet.