Konstruktør, 1) tekniker, der leder byggeri- og anlægsarbejder. 2) person, der konstruerer noget.