Konsternere, (lat. consternare strække til jorden), forfærde; gøre bestyrtet.