Konstatere, (fr. constater, af lat. constare stå fast), slå fast som en kendsgerning; påvise.