Konstantstrømgenerator, elektrisk generator, der leverer en konstant elektrisk strøm uafhængigt af belastningen, dvs. uafhængigt af, hvor stor effekt generatoren skal levere. En ideel konstantstrømgenerator kan ligesom en konstantspændingsgenerator ikke realiseres.