Konspirere, (lat. conspirare være enig (med nogen)), sammensværge sig.