Konsol, (af fr. console, af kon- og sole 'bjælke'), fremspring på en lodret flade, som understøtter fx en loftsbjælke, gesims, balkon, søjle eller skulptur eller indgår som dekorativt element i fx en sålbænk eller fordakning. Konsoller var tidligere ofte udformet som kapitæler eller volutter, prydet med stiliserede plantemotiver. I moderne stålkonstruktioner fastgøres konsoller oftest ved svejsning, eventuelt ved boltning.