Konskribere, (lat. conscribere sammenskrive), udskrive til militærtjeneste.