Konsistere, (lat. consistere standse, stå fast), bestå.