Konsistens, modsigelsesfrihed. I logikken kan en mængde af sætninger siges at være semantisk konsistent, hvis alle sætninger deri på én gang kan være sande. I syntaktisk forstand betegnes en sætningsmængde som konsistent, såfremt den ikke logisk medfører en kontradiktion, dvs. en sætning af formen "p og ikke p", hvor p er et udsagn.