Konserves, (af fr. conserves, af lat. conservare 'bevare'), se levnedsmiddelkonservering.