Konservator, (af lat. conservator, af conservare 'bevare'), ekspert, der istandsætter og præparerer forskellige slags genstande, som ønskes bevaret. Konservatorfaget omfatter en række fagområder: kunst, monumentalkunst, kulturhistorie, grafik og naturhistorie. På Konservatorskolen tilknyttet Kunstakademiet i København er konservatoruddannelsen opdelt i linjer svarende til disse fagområder. Denne videnskabeligt funderede uddannelse er femårig, dog med mulighed for at slutte efter tre år som konserveringstekniker. Herudover findes der en privat fireårig uddannelse til zoologisk konservator (taxidermist).