Konsekvent, (lat. consequens, consequentis, af consequi følge med), i overensstemmelse med de regler og principper man sædvanligvis følger; det modsatte af inkonsekvent.