Konsekrationsmønter, romerske mønter præget 44 f.Kr.-ca. 300 e.Kr. til ære for en afdød, guddommeliggjort kejser eller kejserinde. Ordet consecratio står på bagsiden, og ofte er en ørn afbildet (se apoteose) eller for kejserindernes vedkommende en flyvende påfugl, gudinden Junos hellige dyr. Kejser Decius (249-251) lod en møntserie præge til ære for de fleste guddommeliggjorte kejsere fra Augustus til Alexander Severus.