Konsekration, (af lat. consecratio, af consecrare 'indvie', af kon- og afledn. af sacer 'hellig'), romersk-katolsk begreb, enten 1) biskoppens højtidelige indvielse med chrisma af fx et kirkerum eller en alterkalk, eller 2) forvandlingen, det led i messen med indstiftelsesordene, hvor brød og vin bliver til Kristi legeme og blod.