Konsangvinitet, (af lat. kon- + sangvis blod), blodsslægtskab.