Konsanguinalt slægtskab, (1. ord af lat. consanguineus 'blodsbeslægtet', af kon- og afledn. af sanguis 'blod'), slægtskab mellem blodsbeslægtede i modsætning til beslægtethed gennem ægteskab, der betegnes affinalt slægtskab. Se slægtskab.