Konrektor, (lat. kon- + rektor), historisk første lærer næst efter rektor.