Konnotere, inden for filosofi indeholde de egenskaber, som indgår i bestemmelsen af en konnotation.