konnossement

Konnossement, (af fr. connoisement, af lat. cognoscere 'lære at kende, blive bekendt med'), Bill of Lading, B/L, centralt dokument ved godstransport med skib. Transportøren underskriver og udleverer konnossementet til den, der afskiber godset; konnossementet indeholder transportørens erkendelse af at have modtaget det nærmere beskrevne gods samt hans løfte om at transportere godset til et navngivet sted og kun udlevere det mod tilbagelevering af konnossementet.

Der vil forudgående være indgået aftale med transportøren om søtransporten, se befragtning. Reglerne om godsbefordring til søs og om konnossementer findes i Søloven af 1994 kap. 13 om stykgodstransport i linjefart og kap. 14 om hel- og delbefragtning af skib i trampfart; reglerne om konnossementer i de to kapitler er næsten sammenfaldende.

Transportøren har i et vist omfang undersøgelsespligt vedrørende konnossementets oplysninger om godsets mængde og tilstand, som han normalt modtager fra afskiberen. Pådrager transportøren sig ansvar for fx beskadigelse af godset, vil han eventuelt kunne gøre regresansvar gældende mod afskiberen, hvis han eller hun har givet fejlagtige oplysninger.

Et konnossement er et negotiabelt dokument, dvs. at afskiberen kan overdrage og overgive det til en anden, som herved erhverver ret til og får "nøglen til lasten", fordi godset kun må udleveres til en ihændehaver af konnossementet, der fremstår som den rette indehaver. Der er på foranledning af BIMCO udarbejdet standardkonnossementer, fx Conlinebill og Congenbill.

Ved linjefart med stykgods (Søloven kap. 13), hvor transporten foregår i fast rutefart, indeholder et konnossement en detaljeret regulering af transportaftalen, herunder en række standardklausuler, fx both to blame, cesser klausul, identity of carrier klausul, new jason klausul og paramount klausul.

Ved hel- eller delbefragtning af skib (Søloven kap. 14) foreligger der normalt en udførlig befragtningsaftale. Udsteder rederiet efter godsets indlastning et konnossement, et såkaldt trampkonnossement, bestemmer det vilkårene for befordringen og for udleveringen af godset i forhold til tredjemand, der er indehaver af konnossementet. Det er tilstrækkeligt, at konnossementet henviser til befragtningsaftalen. Se også rejsebefragtning, tidsbefragtning, Haagreglerne og gennemgangskonnossement.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig