Konnektere, (lat. connectere knytte sammen), sammenknytte; forbinde.