Konneks, (lat. connexus, af connectere knytte sammen), sammenhængende; forbundet.