Konkurskarantæne, beslutning om at udelukke personer, der har været involveret i egen eller et selskabs konkurs, fra at stifte selskaber med begrænset ansvar. Udelukkelsen omfatter i visse lande retten til i det hele taget at drive næring. Konkurskarantæne besluttes som oftest af en skifteret, men kan også være en automatisk følge af konkurs og er typisk gældende i to år. Konkurskarantæne kendes ikke i dansk ret, men i Danmark kan beslutning om rettighedsfortabelse evt. komme på tale over for personer, der bliver dømt for kriminalitet i forbindelse med konkurs.