Konkurrere, (lat. concurrere løbe sammen (med)), dyste; deltage i en konkurrence.