Konkurrenceklausul er et aftalevilkår, der forbyder en part at gøre noget, der kan skade en anden part i hans virksomhed, fx at drive forretning i et bestemt område eller opsøge bestemte kunder mv. I aftaler om overdragelse af en virksomhed sikrer en konkurrenceklausul, der er pålagt sælgeren, at erhververen opnår den goodwill, dvs. den værdi af en virksomheds kundekreds, beliggenhed mv., som han har betalt for. Aftaleloven forbyder konkurrenceklausuler, der mht. tid, sted eller andre forhold går videre end påkrævet for at værne imod konkurrence eller på urimelig måde indskrænker den forpligtedes adgang til erhverv, jf. Aftalelovens § 36 samt Lov om ansættelsesklausuler.