Konkurrence mellem forbrydelser, det forhold, at flere forbrydelser begået af samme person skal pådømmes under samme straffesag, se sammenstød af forbrydelser.