Konkretisering, (se konkretisere), det at konkretisere.